Bảo mật thông tin

Bảo Mật Website và Toàn Bộ Thông Tin Khách Hàng.

– Những thông tin mà Thiết kế Web 360 yêu cầu Quý khách cung cấp chỉ để hiểu rõ hơn nhu cầu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của Quý khách;

– Thiết kế Web 360 có trách nhiệm không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trừ khi đã có thông báo và nhận được đồng ý của Quý khách hoặc theo quy định của pháp luật;

Thiet ke web Binh Phuoc

– Tại những trường hợp cụ thể, Thiết kế Web 360 có thể phải cung cấp thông tin của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, tuy nhiên, Thiết kế Web 360 bảo đảm việc cung cấp đó được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của Quý khách;

Hệ thống bảo mật của Thiết kế Web 360 được thiết kế, duy trì và bảo vệ nghiêm ngặt để ngăn chặn bất cứ cá nhân nào truy cập và sử dụng bất hợp pháp các thông tin cá nhân của Quý khách;
Việc truy cập thông tin cá nhân của Quý khách của nhân viên hoặc cá nhân nào được phép đều phải tuân thủ theo đúng quy định về bảo mật của Thiết kế Web 360.

– Cam kết từ Ban Quản Trị Website https://thietkeweb360.vn

– Hotline: 0907466696 hoặc 0965524453

– Office: 02943799999 (Tổng đài điều hành các chi nhánh)

– Emai: thietkeweb360.vn@gmail.com

– Website: thietkeweb360.vn

– Đơn vị chủ quản Thiết Kế Web 360 là Công ty TNHH Thế Giới Công Nghệ Danh bạ Việt Nam

Hợp tác Phát triển Web

Một số Liên kết tham khảo thêm:

>> Quy định Sử Dụng
>> Chính sách bảo hành bảo trì website

>> Hỗ Trợ 24/7
>> Mẫu Web Tham Khảo