Hồ sơ ứng tuyển

Các bạn Download Hồ sơ Ứng tuyển vị trí Nhân viên Lập trình, Thiết kế Website tại đây:https://thietkeweb360.vn Dowload Hồ sơ

thietkeweb360.vn-Hosotuyendung

 

Thiết kế website chuyên nghip vui lòng liên h vi chúng tôi:

CÔNG TY TNHH TH GII CÔNG NGH DANH B VIT NAM

Trụ sở : 382 – Mỹ Chánh, Châu Thành, Trà Vinh.

Văn phòng: (0743) 79 9999

Hotline:  0907 466 696 hoặc 0965 52 44 53

Website: thietkeweb360.vn

Email: thietkeweb360.vn@gmail.com

 

 

 

Bài viết liên quan