CÔNG TY THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ DANH BẠ VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 382 - Mỹ Chánh, Châu Thành, Trà Vinh.

ĐT:0743 799999 - Hotline: 0907 466 696 - Email: thietkeweb360.vn@gmail.com - website: thietkeweb360.vn

ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ

A. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG: Tên khách hàng:
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
B. THÔNG TIN DỊCH VỤ:
Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
TỔNG CỘNG
C. THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Tên Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ DANH BẠ VIỆT NAM
Số tài khoản: 0741 000 62 82 21
Mở tại Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Trà Vinh
Tên chủ tài khoản: Phan Ngọc Quan
Số tài khoản: 0741 000 62 83 18
Mở tại Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Trà Vinh
..............., ngày 21 tháng 01 năm 2020
Người đặt hàng Nhân viên giao dịch ký Giám đốc công ty