Hướng dẫn cài đặt Appserv trên máy tính

Để tiện cho việc tự học  thiết kế web thì bạn nên cài  Appserv ngay trên máy tính của bạn để có thể chạy demo mà không cần đến internet.

Download Appserv  tại đây: Download

1 .Hướng dẫn cài đặt Appserv 


Đầu tiên chạy file setup

huong-dan-cai-dat-appser-1
Ấn next để tiếp tục
    huong-dan-cai-dat-appser-2
Chọn I Agree

huong-dan-cai-dat-appser-3

Chọn đường dẫn thư mục cài đặt, mặc định như hình. Sau đó ấn Next

huong-dan-cai-dat-appser-4

Đánh dấu tất cả các mục. Sau đó chọn Next

huong-dan-cai-dat-appser-5

huong-dan-cai-dat-appser-6huong-dan-cai-dat-appser-7

huong-dan-cai-dat-appser-8

Finish. Xong việc cài đặt

Để chạy demo website, trước tiên bạn vào C:\AppServ\www xoá file index mặc định của nó đi, sau đó chép source vào thư mục C:\AppServ\www. Gõ đường dẫn http://localhost/ vào trình duyệt để xem demo
Để quản lý CSDL gõ đường dẫn http://localhost/phpMyAdmin/

Bài viết liên quan